Nejčastější vady a nemoci očí

Nejčastější vady a nemoci očí

Jaké mohou být nejčastější vady a nemoci očí?

Níže máme stručný přehled těch nejzákladnějších:

Krátkozrakost

Krátkozrakost je oční vada, při které se paprsky sbíhají již před sítnicí a následně tedy nevzniká ostrý obraz. Hlavním projevem této vady je především špatná viditelnost pacienta na vzdálené předměty, zamlžené anebo neostré vidění.

Dalekozrakost

Při této oční vadě se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají až za sítnicí našeho oka. Z tohoto důvodu nevzniká ostrý obraz. Tato vada však nemusí být ze začátku vůbec patrná jelikož je lidské oko částečně schopno kompenzovat zmohutňování čočky. Projevem této vady je pak špatná viditelnost oka na krátkou vzdálenost.

Astigmatismus

Jedná se o refrakční vadu, která způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici. Nejčastěji se objevuje u jedinců, kteří trpí krátkozrakostí či dalekozrakostí. Při astigmatismu nemá rohovka pravidelný kulový tvar ale bývá v ose více či méně zakřivena.
Pacienti, kteří trpí astigmatismem většinou zaměňují znaky, které se navzájem podobají (například M, H nebo N).

Šeroslepost

Tato nemoc se projevuje, jak již název napovídá, zhoršeným nebo zaniklým viděním za šera. Hlavním důvodem této nemoci je porucha funkce sítnicových tyčinek. Příčiny vzniku šerosleposti mohou být jak dědičné, tak se také mohou projevit z důvodu nedostatku vitamínu A.

Barvoslepost

Barvoslepost nebo také daltonismus je poruchou barevného vidění oka. Tato porucha má několik typů, vždy záleží, jakou barvu daný jedinec nevnímá. Málo kdy se stává, že by trpěl barvoslepostí na všechny barvy, tzn. že by viděl pouze černobíle.

Šedý zákal

Šedý zákal je onemocněním oční čočky. Zdravá čočka soustřeďuje světelné paprsky na sítnici a umožňuje vznik obrazu. Při tomto onemocnění však vznikají na čočce neprůhledné skvrny, přes které pacient vidí, jako by se díval přes špinavé nebo zamrzající sklo.
Šedý zákal je i přes moderní léčbu stále jednou z hlavních příčin slepoty.

Zelený zákal

Podstatou tohoto poškození zraku je poškození očního nervu. Obvykle toho poškození vzniká při vysokém nitroočním tlaku, avšak může mít i jiné příčiny. Ze začátku však toto onemocnění nemusí být vůbec patrné. Ve chvíli kdy se rozvine, dochází především k výpadkům zorného pole, a později i k poruchám periferního vidění a rozmazanosti okrajů zorného pole.

29. 6. 2016