Námaha očí při práci na počítači

Námaha očí při práci na počítači

Proč jsou oči při práci na počítači namáhány

Potíže, které jsou spojeny se sledováním obrazovky, může každý vnímat jinak. U někoho se mohou projevit pocitem sucha a tlaku, u jiného to může být například pálení očí. Při práci na počítači jsou na naše oči kladeny vysoké nároky.

Počítač ovlivňuje zrak hned z několika důvodů. Jedním z nich je, že naše oči neustále nutíme zaostřovat na předměty, které jsou umístěny v různé vzdálenosti (klávesnice, myš, materiály,..) či mají jiný sklon.

Dalším z důvodů je náročnější chování textu na monitoru než na papíře. Tištěný text má na rozdíl od monitoru ohraničené okraje znaků. Naproti tomu monitor má nejvyšší sytost uprostřed textu.

Dle průzkumu se první zraková únava projevuje přibližně po 2 – 4 hodinách práce na počítači u 66 % všech dotázaných. Po 6 hodinách pociťuje únavu očí 77 %.

Kontaktní čočky vs. počítač

Hlavním problémem pro nositele čoček je následná suchost očí, která je způsobená menší intenzitou mrkání. Při soustředění se na monitor mrkáme až 5x méně často než obvykle. Tím dochází k postupnému vysoušení očí. V krajních případech může toto vést až k syndromu suchého oka.

Začaly se již u vás objevovat tyto příznaky? Zkuste postupovat podle následujících tipů.

a) Důležité je mít kvalitní monitor. Nejideálnější volbou je LCD monitor.
b) Dalším podstatným faktorem, který souvisí s prvním bodem, je mít monitor v přiměřené vzdálenosti. Nejvhodnější vzdálenost je 40 – 60 cm.
c) Umístění monitoru má také svá pravidla. Horní hrana by měla být na stejné úrovni jako vaše oči.
d) Zdroje světla, jako je například lampa, by měly být po stranách monitoru. Umístění před ani za monitorem se nedoporučuje.
e) Při nesprávném umístění monitoru může také docházet k druhotnému oslnění od denního světla. Monitor by tedy neměl být zády ani čelem k oknu.
f) Před zahájením práce na počítači by si měl každý nastavit optimální jas monitoru, který by měl být přibližně stejný jako jas vašeho prostředí.
g) Základem zdraví je cvičení. To samé platí i v případě očí. Vyzkoušejte si tento jednoduchý cvik, kterým předejdete unaveným očím. Každých 20 minut se po dobu 20 vteřin zadívejte na předmět vzdálený alespoň 20 metrů. Tímto cvičením dojde k uvolnění očních svalů.
h) Pokud již únavu pociťujete, zavřete si oči a zkuste alespoň minutu setrvat „ve tmě“.

Jestliže je používání počítače vaší každodenní pracovní záležitostí dbejte na tato pravidla a předejdete tak zbytečným komplikacím.

18. 2. 2016 Optika24