Druhy roztoků na kontaktní čočky

Druhy roztoků na kontaktní čočky

Historie

Roztoky na tvrdé čočky

Roztoky na kontaktní čočky se jako vše v čase vyvíjelo a vyvíjí. První generace roztoků sloužících pro uchovávání kontaktních čoček byly čistě fyziologické roztoky bez přidaných aktivních látek. Tyto roztoky sloužily pro uchovávání především tvrdých čoček, jejichž sterilizace se prováděla varem, a nebylo tedy nutné aby samotný roztok působil desinfekčně.

Roztoky na měkké čočky

Se vznikem a rozšířením tzv. měkkých kontaktních čoček bylo nutné najít jiné řešení desinfekce než varem. Postupným vývojem tedy byly do fyziologických roztoků přidávány látky, které měkké kontaktní čočky v průběhu uložení navíc čistí a zajišťují tak bezpečnost jejich užívání. Těmto roztokům se říká chemické roztoky a při jejich používání se doporučuje i manuální očištění čoček před uložením do pouzdra s roztokem – tzv. čištění třením. V současné době jsou tyto roztoky na velmi vysoké úrovni jak účinnosti tak bezpečnosti a jsou jasnou volbou pro mnohé uživatele vícedenních čoček. Postupně se do roztoků dále přidávaly čistící složky mající enzymatický charakter nebo lubrikační prostředky. Samostatnou skupinu pak tvoří roztoky založené na  oxidačním principu čištění – peroxidové roztoky. Peroxidové roztoky čistí a desinfikují uložené čočky několikanásobně lépe než chemické roztoky.

Důležité!

Důležité je připomenout, že roztok na kontaktní čočky nelze ničím jiným nahradit – destilovanou vodou, fyziologickým roztokem a hlavně ne vodou z vodovou, ani převařenou. Dnešní roztoky na kontaktní čočky jsou víceúčelové, tzn., že vložením kontaktních čoček do roztoku se čočky desinfikují, čistí od povrchových nečistot, získávají vlhkost a uchovávají se v pouzdře před vyschnutím, což žádný jiný roztok neumí.

25. 8. 2015 Optika 24